Ngày 13 tháng 11 năm 2019 , Trường Tiểu Học Thạch Ngàn I tổ chức tiết dạy bằng phương pháp " Bàn tay nặn bột" để chào mừng ngày 20/11