• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE
Thứ 2 ngày 28 tháng 4 năm 2020 Trường Tiểu Học Thạch Ngàn I tổ chức lao động dọn dép quảng cảnh trường học và lau chùi bàn ghế bằng nước sát khuẩn để chuẩn bị cho các em học sinh quay trở lại trường học vào thư 2 tuần tới

Thứ 2 ngày 28 tháng 4 năm 2020 Trường Tiểu Học Thạch Ngàn I tổ chức lao động dọn dép quảng cảnh trường học và lau chùi bàn ghế bằng nước sát khuẩn để chuẩn bị cho các em học sinh quay trở lại trường học vào thư 2 tuần tới

Thứ 2 ngày 28 tháng 4 năm 2020 Trường Tiểu Học Thạch Ngàn I tổ chức lao động dọn dép quảng cảnh trường học và lau chùi bàn ghế bằng nước sát khuẩn để chuẩn bị cho các em học sinh quay trở lại trường học vào thư 2 tuần tới
Văn bản
Video Clip
Liên kết website